Verklaring bescherming persoonsgegevens

Wij van de Playa Games GmbH nemen de bescherming van aan personen gerelateerde gegevens heel serieus en houden ons aan de regels van de wetgeving voor gegevensbescherming. Deze voorschriften voor gegevensbescherming gelden in geval van twijfel voor alle producten, online games, services en websites die wij aanbieden (in het vervolg aangeduid door “Dienstverlening”) . Persoon gerelateerde gegevens worden op deze website alleen in de technisch noodzakelijke omvang verwerkt. In geen geval worden de vrewerkte gegevens verkocht of vanuit andere redenen aan derden gegeven, voor zover er geen wettelijke plicht bestaat.

De volgende verklaring geeft u een overzicht over hoe we deze bescherming waarborgen en welk soort gegevens voor welk doel worden verwerkt.

Protocolgegevens – niet persoon gerelateerde gegevens

Informatie die uw browser aan ons doorgeeft wordt op ons server opgeslagen. Deze gegevens kunnen wij niet aan bepaalde personen koppelen. Het bijeenbrengen van deze gegevens met andere databronnen gebeurt alleen indien er een vermoeden is van schending van de wet.

Registratie – persoon gerelateerde gegevens

Wanneer u zich registreert voor onze dienstverlening bewaren wij uw E-mail adres, uw wachtwoord en uw pseudoniem die u zelf kiest. Als u met de opslag van deze gegevens op een latere tijdstip niet meer akkoord gaat kunt u uw toestemming ten allen tijde terugnemen door uw account in het optiemenu van het spel te verwijderen.

Cookies

Onze dienstverleningen gebruiken op meerdere plaatsen zogenaamde Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden. Zij maken onze dienstverleningen gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger.

Persoonlijke communicatie

Wanneer u een e-mail of een ander vorm van bericht aan ons stuurt, wordt dit bericht van ons opgeslagen om uw verzoek te verwerken, vragen te beantwoorden en onze dienstverlening te verbeteren.

Bijkomende regelgeving

Onze dienstverlening is in principe gratis. Bovendien bieden wij bepaalde dienstverleningen te koop aan. Als u hiervoor kiest, dragen wij een aantal account specifieke gegevens aan andere dienstverlener over. Deze gegevens worden slechts overgedragen voor zover nodig is voor vaststelling van de prijs, voor afrekening of voor intrekking. Tevens hanteren wij strenge voorwaarden en geven wij gevoelige gegevens niet door aan onbevoegde derden.

Newsletter

Uw bevestigde E-mail adres wordt door ons gebruikt om uw aanvraag te bevestigen, om met u te communiceren of om Newsletter te sturen over de door u in gebruik genomen account. U ontvangt van ons geen reclame met aanbiedingen van derden en wij geven uw E-mail adres niet door aan derden.

Andere websites

Deze voorschiften voor bescherming van gegevens gelden uitsluitend voor onze dienstverleningen. Wanneer u links op onze forums, in berichten van andere gebruikers of in de chat volgt, komt u mogelijkerwijze op internetpagina’s of aanbiedingen van derden terecht. Wij hebben geen invloed op de processen van de externe internetpagina’s en onze verklaring bescherming persoonsgegevens is op deze sites niet geldig.

Informatierecht

U hebt altijd het recht op informatie ten opzichte van de van u opgeslagen gegevens, hun afkomst en ontvanger als ook het doel van bewaring. Informatie over de opgeslagen gegevens verkrijgt u via de in het impressum aangegeven contactmogelijkheden.

Verandering van deze verklaring

De snelle ontwikkeling van het internet kunnen eisen deze verklaring aan de stand van wetgeving, techniek en onze dienstverleningen aan te passen. In dit geval informeren wij u tijdig.

Verdere informatie

Het vergt vertrouwen om met elkaar te kunnen spelen. Vandaar zijn wij altijd bereid u uitleg over de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens te geven. Wanneer u vragen hebt die niet worden beantwoord in deze verklaring bescherming persoonsgegevens, wanneer u verdiepende informatie wenst of wanneer u opmerkingen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Laatst gewijzigd op 17. Februari 2010